ยี่ห้อหมวก | Brands

Joomla Just for Sharing - Joomla Club Templates and Extensions

ค้นหาสินค้า | Product Search

วิธีการสั่งซื้อโดยโทรศัพท์และ email

วิธีการสั่งซื้อโดยโทรศัพท์และ e-Mail (สำหรับผู้อาศัยในประเทศไทย)

 
1. ติดต่อทางร้านทางโทรศัพท์
- ผู้สนใจสินค้า ติดต่อทางร้านที่เบอร์ 02-385-7729 หรือ 081-840-1813
- สอบถามสินค้าตามรุ่นที่ระบุใน Website ทางร้านจะแจ้งราคาให้ทราบ พร้อมกับขอ e-Mail และ เบอร์ติดต่อกลับ
 
2. ทางร้านติดต่อกลับทาง e-Mail (หรือ โทรศัพท์)
- ทางร้านจะ check stock และติดต่อลูกค้ากลับทาง email (หรือโทรศัพท์ในกรณีที่อาจต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือสินค้าขาดตลาดและต้องรอเวลาส่ง)
- ภายใน e-Mail จะจัดส่ง ราคารวม พร้อมทั้งแบบฟอร์มเพื่อขอข้อมูลการจัดส่งสินค้า
- ลูกค้าส่ง email เพื่อยืนยันการซื้อพร้อมแบบฟอร์มการจัดส่งสินค้า เมื่อได้รับการยืนยันผ่าน eMailหากสินค้ามีภายใน Stock ทางร้านจะทำการ จองสินค้าตัวนั้นให้ทางลูกค้าเป็นเวลา 2 วันทำการ
 
3. โอนเงินค่าสินค้า
- ลูกค้าจะต้องทำการโอนเงินให้ทางร้านภายใน 2 วัน นับจากวันที่ ร้านได้แจ้งราคาแก่ทางลูกค้า มิฉะนั้นทางร้านจะยกเลิกการจองและอาจจะจำหน่ายสินค้าให้แกลูกค้ารายอื่นๆต่อไป
- เมื่อลูกค้าทำการโอนเรียบร้อยแล้ว ให้ fax, email หลักฐานการโอนเงินมายังร้านค้า เพื่อให้ตรวจสอบ
- ทางร้านขอตรวจสอบและจะตอบกลับรับทราบการโอนภายใน หนึ่งวันทำการพร้อมการแจ้งเวลาในการส่งสินค้า พร้อมทั้งรายละเอียดการจัดส่งให้ทางลูกค้า เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น
 
4. จัดส่งสินค้า
- ในกรณีต้องการให้ทาง ร้านจัดส่งสินค้าให้ ทางร้านจะทำการบรรจุหีบห่อสินค้า และนำส่งไปรษณย์
- เมื่อจัดส่งเรียบร้อยแล้ว ทางร้านจะจัดส่ง e-Mail เพื่อแจ้งหมายเลขการติดตาม สินค้าทาง EMS เพื่อให้เป็นข้อมูลแก่ลูกค้า